60 LFS ARTIC

NOVA BUS Pdf Download PDF Report

Jacking Test Data Form

Date: 2008-03-04
Personnel: E.D. & P.D.
Temperature: 40
Right front
11.2" I
9.5" D
6.7" I
3.7" D
Left front
10.6" I
8.9" D
6.7" I
3.8" D
Right rear outside
10.1" I
9.5" D
7.0" I
6.5" D
Right rear both
10.1" I
7.9" D
7.0" I
5.1" D
Left rear outside
10.0" I
9.4" D
6.9" I
6.4" D
Left rear both
10.0" I
7.8" D
6.9" I
5.0" D
Right middle or tag outside
10.7" I
9.2" D
11.4" I
10.0" D
Right middle or tag both
N/A N/A
Left middle or tag outside
9.9" I
8.4" D
11.5" I
10.1" D
Left middle or tag both
N/A N/A